Academia de Politie "Alexandru Ioan Cuza" din Bucuresti - Facultatea de Pompieri

Educatie Universitati

Adresa

Aleea Privighetorilor, Baneasa, 1, Bucuresti

Contact

Informatii generale

WI-FI
Parcare
Plata cu cardul
Aer conditionat

Alte informatii

Descriere loc

Facultatea de Pompieri este o instituţie militară de învăţământ superior din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, care asigură formarea şi perfecţionarea cadrelor cu studii superioare pentru unităţile operative ale Inspectoratului General Pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, fiind acreditată prin Hotărârea Guvernului României nr.535/1999.

Principalele obiective ale Facultăţii de Pompieri în vederea îndeplinirii misiunilor sale sunt:
– Asigurarea pregătirii de specialitate Pompieri şi Protecţie Civilă;
– Asigurarea pregătirii militare, finalizate cu licenţa de ofiţer activ – Arma pompieri;
– Asigurarea pregătirii inginereşti în domeniul fundamental: ştiinţe inginereşti, domeniul de studii universitare de licenţă: Ingineria instalaţiilor, specializarea: „Instalaţii pentru construcţii – pompieri”, finalizată cu diploma de inginer;
– Organizarea şi desfăşurarea activităţilor de cercetare ştiinţifică, în domeniile „Instalaţii pentru construcţii” şi „Apărarea împotriva incendiilor”.

Distribuie