Academia de Studii Economice din Bucuresti - Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune

Educatie Universitati

Adresa

Piata Romana, Piata Romana, 1, Bucuresti

Contact

Informatii generale

WI-FI
Parcare
Plata cu cardul
Aer conditionat

Alte informatii

Descriere loc

 Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică (CSIE) a apărut ca o necesitate vitală a formării cadrelor de specialitate în măsură să  fructifice progresele ştiinţei şi tehnicii contemporane. Ea a fost înfiinţată la 1 octombrie 1967 şi, după peste 40 de ani, este singura din ţară care are acest profil, în învăţământul economic de stat şi privat. 

    Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică reprezintă, prin planul său de învăţământ şi curricula universitară, o facultate cu o mare deschidere spre valorile şi standardele învăţământului universitar european, asigurând absolvenţilor săi posibilităţi multiple şi şanse sporite de afirmare profesională. 

    Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică pregăteşte specialişti în domeniile: informatică economică, metode şi tehnici de analiză a sistemelor, simularea, analiza statistică micro şi macroeconomică, utilizarea modelelor matematice în sistemul bancar şi de asigurări, modelarea, optimizarea şi previziunea economică, tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor.

Distribuie