Direcţia Judeţeană Iasi a Arhivelor Naţionale

Servicii publice Institutii publice

Adresa

B-dul Carol I, Copou, Iasi

Program

  • L - Mi08:30 - 16:30
  • Joi08:30 - 18:00
  • Duminica08:30 - 16:30

Contact

Informatii generale

WI-FI
Parcare
Plata cu cardul
Aer conditionat

Alte informatii

Descriere loc

Potrivit legii, Arhivele Naţionale acordă asistenţă de specialitate şi asigură desfăşurarea unitară a operaţiunilor arhivistice la nivelul tuturor creatorilor şi deţinătorilor de documente, îndeplinind următoarele atribuţii:

Elaborează norme şi metodologii de lucru pentru organizarea şi desfăşurarea întregii activităţi arhivistice, inclusiv pentru clasificarea şi includerea in Fondul Arhivistic Naţional al României a documentelor care se dau publicităţii, după caz;
Controlează aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare pe linia muncii de arhivă si stabileşte măsurile ce se impun potrivit legii;
Preia de la creatorii si deţinătorii de arhivă documentele care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României, în condiţiile şi la termenele prevăzute de lege;
Asigură evidenţa, inventarierea, selecţionarea, păstrarea şi folosirea documentelor pe care le deţine;
Asigură documentele pe bază de microfilme şi alte forme de reproducere adecvate;
Constituie şi dezvoltă banca de date a Arhivelor Naţionale şi reţeaua automatizata de informare şi documentare arhivistică, stabileşte măsuri pentru corelarea tehnică şi metodologică şi pentru colaborarea serviciilor de informare şi documentare arhivistică şi a compartimentelor similare din cadrul Sistemului naţional de informare şi documentare;
Elaborează si editează „Revista Arhivelor” şi alte publicaţii de specialitate, destinate informării şi sprijinirii cercetării ştiinţifice, precum şi punerii în valoare a documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României;
Asigură, prin Facultatea de Arhivistica şi Şcoala Naţională de Perfecţionare Arhivistică, pregătirea şi specializarea personalului necesar desfăşurării activităţilor arhivistice;
La cerere sau din oficiu atestă dacă un document face sau nu face parte din Fondul Arhivistic Naţional al României;
Autorizează scoaterea temporară peste graniţă a documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României, în scopul expunerii sau documentării cu ocazia unor manifestări ştiinţifice sau culturale internaţionale;
Întreţine şi dezvoltă relaţii cu organele şi instituţiile similare din străinătate, în vederea informării reciproce în domeniul arhivistic şi al schimbului de documente şi de reproduceri de pe acestea; asigură aplicarea convenţiilor şi acordurilor internaţionale privind domeniul arhivistic şi participă la congrese, conferinţe, reuniuni şi consfătuiri arhivistice internaţionale;
Asigură aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare în realizarea protecţiei documentelor care fac parte din Fondul Arhivistic Naţional al României, respectiv în apărarea secretului de stat, paza şi conservarea acestor documente, atât in timp de pace, cât şi la mobilizare sau război.

Distribuie