Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi - Facultatea de Constructii de Masini si Management Industrial

Educatie Universitati

Adresa

Bulevardul Dimitrie Mangeron, Tudor Vladimirescu, Iasi

Contact

Informatii generale

WI-FI
Parcare
Plata cu cardul
Aer conditionat

Alte informatii

Descriere loc

Facultatea de Construcţii de Maşini şi Management Industrial din Iaşi ocupă un loc de frunte în învăţământul superior tehnic din România, pregătind ingineri în specializările: Tehnologia construcţiilor de maşini, Maşini – unelte şi sisteme de producţie, Ingineria sudării, Mecanica fină şi nanotehnologii, Maşini şi sisteme hidro-pneumatice, Inginerie economică în domeniul mecanic.

Facultatea asigură o paleta largă de cursuri de inginerie, punând un accent deosebit pe domeniile de perspectivă. Absolvenţii noştri sunt pregătiţi pentru a lucra atât în întreprinderi cu profil mecanic cât şi în orice altă întreprindere. Pregătirea oferită asigură competenţe inginereşti şi în domenii conexe construcţiilor de maşini, cunoştinţele acumulate permiţând soluţionarea unor probleme privind tehnologiile de fabricaţie, proiectarea şi exploatarea echipamentelor tehnologice, exploatarea sistemelor de comandă şi automatizare, utilizarea tehnicii moderne de calcul etc.

Distribuie